Zakres branżowy targów LOGISTYKA:

  • Uzbrojenie klasyczne, materiały wybuchowe
  • Sprzęt specjalistyczny Policji
  • Sprzęt specjalistyczny Straży Granicznej
  • Sprzęt gaśniczy i ratowniczy
  • Sprzęt transportowy (kołowy, gąsienicowy i pływający), w tym do celów specjalnych
  • Sprzęt radioelektroniczny i optoelektroniczny
  • Łączność i informatyka
  • Urządzenia metrologiczne
  • Sprzęt inżynieryjny
  • Artykuły żywnościowe i urządzenia do przygotowywania posiłków oraz przechowywania i transportu żywności
  • Przedmioty mundurowe
  • Materiały pędne oraz ciecze eksploatacyjne oraz ich dystrybucja i przechowywanie
  • Sprzęt i materiały medyczne, indywidualne środki opatrunkowe
  • Podzespoły, sprzęt i systemy ochrony obiektów i osób
  • Pozostałe