Zakres branżowy targów WORK SAFETY-EXPO:

 

 • ochrona indywidualna pracowników (sprzęt, odzież, obuwie ochronne i robocze)
 • środki ochrony zbiorowej (ochrona przed: promieniowaniem, hałasem, porażeniem prądem, systemy wentylacyjne, zabezpieczenia ochronne)
 • materiały do produkcji odzieży roboczej i ochronnej
 • znaki ochrony ppoż. i ewakuacyjne, znaki ochrony i higieny pracy, znaki informacyjne, instrukcje bhp i ppoż.
 • oświetlenie  awaryjne, ewakuacyjne i bezpieczeństwa
 • systemy alarmowe i ostrzegawcze do wczesnego wykrywania zagrożeń
 • urządzenia i systemy technicznego zabezpieczenia obiektów
 • systemy monitoringu zagrożeń w środowisku pracy
 • bierne systemy zabezpieczeń ppoż. obiektów
 • ergonomia miejsca pracy
 • środki higieniczne, wyposażenie sanitarne i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
 • sprzęt i urządzenia do ratownictwa medycznego
 • aparatura kontrolna i pomiarowa
 • sprzęt i środki do ratownictwa chemiczno-ekologicznego
 • systemy łączności  służb ratowniczych  oraz wyposażenie stanowisk dyspozycyjnych
 • systemy do dekontaminacji masowej
 • usługi szkoleniowe, rzeczoznawcy pożarowi i bhp oraz sanitarni
 • wydawnictwa branżowe
 • instytucje i organizacje
 • uczelnie wyższe kształcące na kierunkach: pożarniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ratowników medycznych.