Aktualności

03.09.2019

Ogólnopolska Konferencja Naukowa o przemyśle obronnym na MSPO 2019

Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową na której poruszono temat przemysłu obronnego jako głównego podmiotu polityki gospodarczo-obronnej Polski.

Na konferencji pojawiło się wiele osób
Na konferencji pojawiło się wiele osób

O kierunkach przebudowy i modernizacji sił zbrojnych powiedziała mec. Beata Cieszyńska oraz mec. Tomasz Darowski. Głównym tematem prelekcji były źródła finansowania obronności w oparciu o zasoby własne RP oraz z udziałem środków międzynarodowych.

Eksperci wytłumaczyli skąd pochodzą pieniądze przeznaczone na modernizację sił zbrojnych. Są to m.in.: fundusze uzyskane ze sprzedaży mienia oraz za udostępnianie poligonów wojskowych na rzecz obcych wojsk. Mówiono też o programach wieloletnich i ich związku z PKB.

Prócz tego, poruszono również takie tematy, jak: „Rola przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-obronnego w realizacji polityki gospodarczo-obronnej”, „Strategiczność zmiany w kreowaniu bezpieczeństwa RP – główne tezy”, „Polityka gospodarczo-obronna jako integralny obszar polityki gospodarczej państwa i stymulator wzrostu gospodarczego” oraz „Polska Grupa Zbrojeniowa – historia i stan obecny”.

Konferencja towarzysząca XXVII Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego potrwa do godziny 16:00.

(JN)


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

19-20 X 2019
22 X 2019
23-24 XI 2019
23-24 XI 2019
29-30 XI 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
19-21 II 2020