Aktualności

12.10.2019

Dojrzałość XXI wieku- szanse i możliwości- ważny panel dyskusyjny

Aktywizacja+ tematem przewodnim na Międzynarodowych Targach Seniora w Kielcach

Dojrzałość XXI wieku- szanse i możliwości- ważny panel dyskusyjny

60+ to nie wiek. To styl życia!

Tak brzmiało hasło przewodnie na konferencji, która towarzyszyła po raz pierwszych targów dla seniorów w Kielcach. Poruszono wiele ważnych kwestii, takich jak:  Aktywizacja seniorów w społeczności lokalnej, Wsparcie instytucjonalne, Rola samorządu w aktywizacji  seniorów, Kondycja fizyczna vs kondycja psychiczna, Kierunek silver economy – nowe zjawisko w gospodarce, Bezpieczeństwo osób starszych – prawa.
Podczas dyskusji głos zabrali m.in: Prof. zw. dr hab. Adam A. Zych, Alfred Kubczak-Dyrektor ds. Korporacyjnych w Żabka Polska, Andrij Reva- Z-ca Mera Winnicy (UA), Galina Jakubowicz- Z-ca Mera Winnicy (UA), Krzysztof Partyka- Radca Ministra, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Magdalena Gościniewicz- Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gośćmi specjalnymi był Prezydent Kielc Bogdan Wenta, Sergiej Morgunow- Mer Winnicy oraz Renata Janik- Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Magdalena Gościniewicz- Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach opowiedziała o klubie seniora- jego zadaniach i ofercie. Przedstawiła także ośrodki działające na terenie Kielc. Poruszyła też kwestie benefitów jakie miasto Kielce przekazuje seniorom, np. karta seniora, teleopieka, taksówka dla seniora, koperty życia.
O partycypacji publicznej mówiła Anna Mikołajczyk. Wyjaśniła jakie są etapy wdrażania strategii partycypacyjnego tworzenia polityki senioralnej i po co tworzyć Rade Seniorów.
Urząd Marszałkowski przedstawił plan: Kierunki Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 r.

Panel okazał się bardzo potrzebny. Uczestnicy skupili się na temacie aktywizacji osób po 60 roku życia. Wywiązało się wiele ważnych dyskusji.

 

(MZ)

Najbliższe wydarzenia

17-19 IX 2020
29 IX - 1 X 2020
29 IX - 1 X 2020
29 IX - 1 X 2020
29 IX - 1 X 2020
29 IX - 1 X 2020
9-10 X 2020
14-15 X 2020
21-23 X 2020
21-23 X 2020
21-23 X 2020
21-22 IV 2021